35 / 2012

Dve domovini


Članki


CIRILA TOPLAK: Državljanstvo in migracije: »Novi« koncepti in prakse

SIMONA BEZJAK: Globalizacija državljanstva: Vpliv globalnih migracij na formacijo koncepta

MARINKO BANJAC: Evropska identiteta skozi prakse številčenja: Oblikovanje EU državljanstva in evropske migracijske politike

ŽIGA VODOVNIK: Onkraj gradbišča, onkraj nacionalnega državljanstva: Infrapolitika državljanstva

BLAŽ ILC: »Če ne bi obstajali, bi si jih morali izmisliti.« Vloga priseljencev in njihovo reguliranje v ameriškem družbeno-političnem kontekstu

JERNEJ PIKALO: Državljanstvo kot metafora

DIRK HOERDER: Pripadanje, članstvo in mobilnost v globalni zgodovini

MARINA LUKŠIČ-HACIN, KRISTINA TOPLAK: Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti

MITJA DURNIK, JURE GOMBAČ: Razprava o potencialu politične in socialne ekonomije v raziskovanju strukture etnične ekonomije

DAMIR JOSIPOVIČ: Instrumentalizacija etničnosti znotraj večnacionalnih držav: Primer kolonizacije Slovencev v avstro-ogrskem delu nekdanje Jugoslavije

SARA BREZIGAR: Ali se državljani tretjih držav v Sloveniji soočajo s predsodki in diskriminacijo?

SARA BREZIGAR: Ali se državljani tretjih držav v Sloveniji soočajo s predsodki in diskriminacijo?

MIHA KODERMAN, LYDIA MIHELIČ PULSIPHER: Družbeni in prostorski vidiki turizma iskanja korenin v Sloveniji: Primer slovensko-ameriške izseljenske skupnosti

MIHA KOZOROG: Marginalizacija kot kontekst za interpretacijo delovanja subkulturnega festivala na lokalno skupnost

ESTER SERRA MINGOT: Knjižne ocene - Marie Macey, Multiculturalism, Religion and Women: Doing Harm by Doing Good?, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2009 (Ester Serra Mingot)

DAVID HIMLER: Knjižne ocene - Heath Wellman, Christopher & Philip Cole, Debating the Ethics of Immigration: Is there a Right to Exclude? Oxford University Press, New York, 2011, 340 pp.