59 / 2024
Rok Smrdelj

Komunikacijska razmerja na Twitterju v obdobju migrantske »krize« v SlovenijiAvtor v članku proučuje komunikacijska razmerja na Twitterju v obdobju migrantske »krize« 2015–2016 v Sloveniji. Izhajajoč iz analize socialnih omrežij in kritičnih študijev diskurza ugotavlja, da ima omrežje, ki predstavlja »levo« politično opcijo, največ članov, »desno« politično omrežje pa je bilo najvplivnejše in najdejavnejše. Med najvplivnejšimi uporabniki omrežja so politična elita, množični mediji, novinarji in javno znane osebe. Večina objav vsebuje diskriminatorni diskurz s poudarkom na varnostnem razumevanju migracij. Raziskava je pomembna zato, ker gre za enega redkih in razmeroma celovitih vpogledov v digitalno spletno migracijsko razpravo v Sloveniji.
Ključne besede: migrantska »kriza«, Twitter, analiza socialnih omrežij, kritični študiji diskurza, »desno« usmerjeni akterji