40 / 2014

Dve domovini


Članki


NATAŠA ROGELJA, MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Glasovi migrantk med preteklostjo in sodobnostjo

ALEKSEJ KALC: Žensko priseljevanje in zaposlovanje v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Pomen biografske metode za re-kreacijo spomina na ženske delovne migracije iz Goriške

NATAŠA ROGELJA: »Vse po resnici!« Uporaba biografske metode ob raziskovanju Šavrink

ŠPELA LEDINEK LOZEJ: Šavrinke – preprodajalke med osrednjo Istro in obalnimi mesti ter nosilke simbolnih identifikacij: Družbenozgodovinske okoliščine delovnih migracij in šavrinizacije istrskega podeželja

MAJDA HRŽENJAK: Globalizacija skrbstvenega dela in položaj primorskih skrbstvenih delavk v Italiji

MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: Za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev

MILENA BEVC, SONJA URŠIČ: Obseg meddržavnih selitev in izobraženost selivcev ter njun vpliv na število in izobraženost prebivalcev Slovenije

TEA GOLOB: Sodobne identifikacije v primežu transnacionalnih tokov: Transnacionalna družbena polja in identifikacije »Ryanair generacije« irskih migrantov

JAKA VADNJAL: Pomen socialnega kapitala v etnični skupini: Primer albanskih podjetnikov v Sloveniji

MOJCA VAH JEVŠNIK, KRISTINA TOPLAK: Uporaba metodologije predvidevanja v migracijskih študijah

NATALIJA VREČER: Knjižna ocena - Milan Mesić, Dragan Bagić, Minority Return to Croatia – Study of an Open Process, UNHCR, Zagreb, 2011, 226 str.