18 / 2003
Mirjam Milharčič-Hladnik

IZ SLOVENIJE V AMERIKO – STOPINJE SKOZI ČAS V AVTO-BIOGRAFSKIH DELIH SLOVENSKIH AVTORICIZVLEČEK
Besedilo predstavlja nekatere avto/biografske knjige, ki so jih napisale slovenske izseljenke v Združene države Amerike ali njihove potomke. Knjige opisujejo izkušnje žensk iz prvega in drugega slovenskega imigrantskega vala in so pomemben vir za proučevalce migracijskih kot tudi ženskih in literarnih študijev. Hkrati predstavljajo slovenski prispevek v stalno naraščajočo zakladnico imigrantske literature v ZDA in so skromna, a nedvomno vidna sled med avto-biografskimi deli priseljenk v ZDA. Besedilo omeni bogat in vsestranski prispevek Ane Praček-Krasne, ki je v svojih knjigah obravnavala vse pomembne družbene vidike imigrantske izkušnje nasploh, posebej pa še ženske in svoje osebne, vendar se osredotoči na manj znana in dostopna dela. From Slovenia to America, avtorice Marie Prisland, opisuje slovensko zgodovino, delovanje slovenskih skupnosti v Združenih državah, posebej aktivne ženske in moške, vključuje pa tudi par avtobiografskih poglavij. Immigrant Woman, avtorice Mary Molek, je literarizirana biografije njene matere – imigrantke iz začetka 20. stoletja, ki je živela izjemno revno, a kljub temu brezkompromisno načelno in ponosno življenje. Irene P. Odorizzi je uredila zbirko enaindvajsetih zgodb z naslovom, The Footsteps through Time. Večina pripovedovalcev, devetnajst od enaindvajsetih, je bilo slovenskih imigrantk, ki so prišle v Ameriko s prvim imigrantskim valom in so pripovedovale zgodbe o težavnem in težkem delu. Mirella Besednjak je opisala svoje imigrantsko življenje po drugi svetovni vojni v knjigi Roža med trni, pred kratkim izdani v Sloveniji. Iz istega obdobja in drugega imigrantskega vala je tudi zanimivia izkušnja, ki jo je v knjigi Pepca's Struggle opisala Josephine Janezic.


Mirjam Milharčič-Hladnik, doktorica sociologije kulture, docentka sociologije vzgoje, znanstvena sodelavka Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani.