15 / 2002
Marina Lukšič-Hacin

Povratniki kot del migracijskega krogaIZVLEČEK
V Sloveniji so bili do danes trije intenzivnejši valovi tematiziranja povratništva: konec sedemdesetih let, v devetdesetih letih in danes. Vse razprave so pokazale, da v Sloveniji o klasičnem povratništvu težko govorimo, saj niso bili izpolnjeni pogoji, ki definirajo migracijski krog, katerega del so povratniki (emigracija-imigracija-remigracija). Predstavljene empirične študije kažejo, da je v povojnem času kar nekaj ljudi zapustilo slovensko okolje. Delež povratnikov pa je sorazmerno majhen in pod pričakovanji. Temu moramo dodati dejstvo, da vsa leta ni zaslediti aktivne državne politike, ki bi spodbujala povratništvo. To velja za vse različice izseljevanja in povratništva, vključno z begom možganov.