13 / 2001
Jernej Mlekuž

Prispevek za drugačno geografijo moči: migracija, moč in identiteta v odnosu ena do drugeV članku avtor obravnava oziroma primerja dve študiji: etnografsko, ki preučuje vplive oziroma odzive na migracijo v vasi na podeželju Bangladeša in esej sloneč na pripovedih osebnih izkušenj treh migrantov iz Latinske Amerike. Pri tem sledi odnosom med različnimi oblikami moči in oblikovanjem identitete, karakterističnim za migracijske fenomene vrazličnih socialnih kontekstih. Avtor v članku izpostavi oblike moči (po Wolfu, 2001), ki se v teh dveh študijah kažejo v različnih socialnih situacijah in te poveže z analizo socialne identitete.