42 / 2015
Tobias Weidinger, Stefan Kordel

Nemška zdraviliška mesta kot želeni kraji upokojitve: kako se (pred)upokojenci soočajo s preselitvijo in kako jo ocenjuje lokalno prebivalstvoIZVLEČEK

Trenutna generacija starejših prizadevanja za samostojen način življenja pogosto izraža s selitvijo na turistične destinacije. Na teh premisah članek analizira nemške (pred)upokojence, ki načrtujejo ali pa so že uresničili medregionalno življenjsko-stilsko migracijo v Bad Fuessing, zdraviliško mesto v južni Nemčiji. Medtem ko so se nedavne študije osredotočale na perspektive življenjsko-stilskih migrantov in njihova življenja pred migracijo in po njej, pričujoči članek dodaja ocene lokalnih prebivalcev, ki nanj gledajo ambivalentno, skozi optiko demografskih sprememb in transformacij zdravstvenega turizma. Članek pri raziskovanju življenjsko-stilskih migracij upošteva ekonomske in družbene implikacije posameznih destinacij, kar pomeni, da upošteva strukture, ki uokvirjajo migracijo.

KLJUČNE BESEDE: turizem, življenjsko-stilske migracije, staranje, regionalni razvoj, Nemčija


Več ...