33 / 2011
Cirila Toplak, Mitja Velikonja, Jernej Pikalo, Peter Stanković, Ksenija Šabec, Mirt Komel

Evropa domovin ali domovina Evropa: Dileme (evropske) identiteteZnanstveni članek naslavlja identitetne dileme Evrope v kontekstu prostega pretoka ljudi v in znotrajEvropske unije in posledično oblikovanje in krepitev kompleksnih vzporednih individualnih in kolektivnihidentitet. Avtorji se pri analizi opirajo na aktualne migracijske vidike EU in povezavo med migracijamiin identitetami. Skozi obsežen opus obstoječe literature o (evropski) identiteti soočajo različneteoretizacije kolektivnih identitet s političnim projektom evropske identitete, pri čemer izpostavijo zlastievropske nacionalizme, socialne in druge identitete v odnosu do evropske identitete ter (zlo)raboevropske identitete kot političnega orodja. V sklepu pa avtorji sugerirajo ključne smernice za znanstvenoraziskovanje v tem polju v prihodnje.
KLJUČNE BESEDE: Evropa, identiteta, Evropska unija, migracije