46 / 2017
Nadia Molek, Juan Carlos Radovich, Juan Esteban de Jager, Amalia Perez Molek

Reprezentacije spominov skozi umetnost: Umetniško delo Zdravka Dučmelića v ArgentiniAvtorji v članku predstavljajo umetniški svet hrvaškega slikarja Zdravka Dučmelića v Argentini. Spominjanje s pomočjo umetnosti in kreativnosti obravnavajo z interdisciplinarnim povezovanjem antropologije in umetnostne zgodovine. Raziskujejo izražanje pridobljenega umetniškega in estetskega habitusa ter združevanje spominov in osebnih izkušenj v umetniškem ustvarjalnem procesu. S tem namenom predstavijo Dučmelićev estetski in umetniški habitus in njegov vstop v argentinski sociokulturni in umetniški prostor. Posebno pozornost posvečajo transformaciji osebnih in čustvenih izkušenj in spominov v umetniške simbolne in sanjske podobe.
KLJUČNE BESEDE: Dučmelić, umetnost, umetniški proces, spomini, Hrvati v Argentini, interdisciplinarni pristop


Več ...