PREDSTAVITEV

Revija Dve domovini • Two Homelands je namenjena objavi znanstvenih in strokovnih člankov, poročil, razmišljanj in knjižnih ocen s področja humanističnih in družboslovnih disciplin, ki obravnavajo različne vidike migracij. Revija, ki izhaja od leta 1990, je večdisciplinarna in večjezična. Revija izhaja dvakrat letno. Članki so recenzirani.


Uredništvo:

Glavna urednica

Mirjam Milharčič Hladnik
e-naslov: hladnik@zrc-sazu.si


Odgovorna urednica

Marina Lukšič Hacin
e-naslov: luksic@zrc-sazu.si


Mednarodni uredniški odbor

Synnove Bendixsen, Ulf Brunnbauer, Aleš Bučar Ručman, Martin Butler, Daniela l. Caglioti,Jasna Čapo, Donna Gabaccia, Jure Gombač, Ketil Fred Hansen, Damir Josipovič,Aleksej Kalc, Jernej Mlekuž, Claudia Morsut, Ihklas Nouh Osman, Nils Olav Østrem,Lydia Potts, Maya Povrzanović Frykman, Francesco della Puppa, Jaka Repič,Rudi Rizman, Matteo Sanfilippo, Annemarie Steidl, Urška Strle, Kristina Toplak,Adam Walaszek, Rolf Wörsdörfer, Simona Zavratnik, Janja Žitnik Serafin

Povzetki in indeksiranje
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur)
Sociological Abstracts
Scopus (d)