PREDSTAVITEV

Revija Dve domovini • Two Homelands je namenjena objavi znanstvenih in strokovnih člankov, poročil, razmišljanj in knjižnih ocen s področja humanističnih in družboslovnih disciplin, ki obravnavajo različne vidike migracij. Revija, ki izhaja od leta 1990, je večdisciplinarna in večjezična. Revija izhaja dvakrat letno. Članki so recenzirani.


Uredništvo:

Glavna urednica

Mirjam Milharčič Hladnik
e-naslov: hladnik@zrc-sazu.si


Odgovorna urednica

Marina Lukšič Hacin
e-naslov: luksic@zrc-sazu.si


Mednarodni uredniški odbor

Dirk Hoerder, Donna Gabaccia, Rudi Rizman, Annemarie Steidl, Marjan Drnovšek,Ulf Brunnbauer, Damir Josipovič, Aleksej Kalc, Maya Povrzanović Frykman,Rolf Wörsdörfer, Janja Žitnik Serafin, Jure Gombač, Jernej Mlekuž,Kristina Toplak, Aleš Bučar Ručman, Adam Walaszek, Jaka Repič


Povzetki in indeksiranje
FRANCIS (Sociology/Ethnology/Linguistics of Francis), IBZ – International Bibliography of Periodical Literature, IBR – International Bibliography of Book Reviews, Sociological Abstracts, IBSS - International Bibliography of the Social Sciences, MSH-Maisons des Sciences de l’Homme, Social SciSearch, Journal Citation Reports / Social Science Edition, SCOPUS.