56 / 2022
Kristina Toplak, Marina Lukšič-Hacin

Mednarodni mobilni delavci med omejevalnimi ukrepi in svobodo gibanja v času pandemije bolezni Covid-19: primer SlovenijePandemija bolezni Covid-19 in vladni ukrepi za njeno zajezitev so v zadnjih dveh letih močno zaznamovali mobilnost delavcev v EU. Avtorici v članku analizirata ukrepe, ki so jih v prvi polovici leta 2020 sprejele slovenska in vlade nekaterih sosednjih držav in so neposredno vplivali na mednarodne mobilne delavce. Identificirali sta ekonomska in socialna tveganja, ki so jim bili delavci izpostavljeni po vrnitvi v Slovenijo ali med delom v sosednjih državah in so bila v veliki meri posledica neusklajenosti ukrepov na mednarodni ravni ter sprejemanja ukrepov v kratkem časovnem obdobju.
Ključne besede: pandemija Covid-19, delovna mobilnost, mednarodni mobilni delavci, čezmejni delavci, Slovenija


Več ...