14 / 2001
Dean Ceglar

Izseljevanje iz Ribniške doline od srede 19. stoletja do druge svetovne vojneIZVLEČEK
Najstarejšo obliko izseljevanja iz Ribniške doline predstavlja krošnjarstvo. Podobno kot ostale slovenske pokrajine pa je tudi to dolino zajel izseljenski val konec 19. stoletja, ki je bil usmerjen zlasti v ZDA. Tudi leto 1945 in prihod nove oblasti je sprožil izseljevanje iz te doline. Krošnjarstvo pa obstaja še danes.