51 / 2020
Blaž Lenarčič

Migracijski proces v omrežni družbiČlanek obravnava vpliv rabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij na migracij­ski proces. V tem smislu poudarja časovno-prostorsko neodvisno delovanje, ki ga te tehnologije omogočajo. Poleg tega, da tovrstno delovanje povzroča prehod od območne k omrežni organizaciji družbe, migrantom omogoča, da fizično oddaljene izvorne domovine emocionalno in družbeno nikoli ne zapustijo, kar se ne sklada z dosedanjim sociološkim portretom migranta. Na teh izhodiščih prispevek med drugim odpira vprašanje o ponovnem premisleku koncepta migranta, in sicer v pogojih omrežne družbe.
KLJUČNE BESEDE: migracijski proces, informacijsko-komunikacijske tehnologije, migranti, omrežna družba