32 / 2010
Daša Koprivec

Migracije otrok aleksandrink od tridesetih do šestdesetih let 20. stoletjaV prispevku avtorica predstavi migracije otrok aleksandrink in pri tem poudari migracije v obdobju od 30. do 60. let 20. stoletja. Predstavi glavne tokove migracij otrok iz Goriške in iz Egipta, starost otrok migrantov in poglavitne razloge za njihove migracije. Migracije otrok aleksandrink umešča v družinski kontekst, postavi pa jih tudi v širši ekonomski in politični okvir dogajanja v prvi polovici 20. stoletja v navedenem geografskem prostoru. V ozadju migracij aleksandrink so potekale številne selitve njihovih otrok, zato nudi članek vpogled v do sedaj morda malo manj znano plat selitev Slovenk in Slovencev v Egipt in iz njega.
KLJUČNE BESEDE: migracije, otroci, aleksandrinke, transnacionalne migracije, Goriška, Egipt, migracije iz Egipta