34 / 2011

Dve domovini


Članki


ŽIGA VODOVNIK: Performativna moč translokalnega državljanstva

NATAŠA GREGORIČ BON: Materialna življenja in potovanja žensk v Dhërmiju/Drimadesu, južna Albanija

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Literarna zapuščina slovenskih izseljencev v drugih deželah Evrope

KATJA MIHURKO PONIŽ: Reprezentacije aleksandrink v prozi Marjana Tomšiča

ANDREJA VEZOVNIK: Kriza pojma političnega predstavništva skozi primer nedržavljanov

MOJCA VAH JEVŠNIK: Migracije, socialna politika in socialno delo: Uvod v tematski sklop

CLAUDIA SCHNEIDER, DEBORAH HOLMAN: Kompleksni in večplastni procesi sprejemanja odločitev o dolžini bivanja: Evropski državljani iz držav A8 in A2 v Združenem kraljestvu

ANA M. SOBOČAN: Mednarodne posvojitve in migracije: Presečišča in izzivi. Primer Slovenije

MOJCA PAJNIK: Naracije o pripadanju v postjugoslovanskem kontekstu

SUZANA BORNAROVA: Migranti povratniki v republiki Makedoniji: Vprašanje reintegracije

SVETLANA TRBOJEVIK, NATASHA BOGOEVSKA: Migracija, socialna izključenost in vprašanja identitete makedonskih Romov

PETER KOPIĆ: Knjižna ocena - Mateja Sedmak in Ernest Ženko (ur.), Razprave o medkulturnosti, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, Koper 2010, 449 str.

KRISTINA TOPLAK: Knjižna ocena - Karmen Medica, Goran Lukič in Milan Bufon (ur.), Migranti v Sloveniji – med integracijo in alienacijo, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2010, 270 str.

ANA KRALJ: Knjižna ocena - Italo Pardo in Giuliana B. Prato (ur.), Citizenship and the Legitimacy of Governance: Anthropology in the Mediterranean Region, Ashgate, Farnham, 2011, 221 str.