1 / 1990
Vlado Valenčič

Izseljevanje Slovencev v tujino do druge svetovne vojneNa podlagi objavljenih statističnih podatkov je avtor obravnaval izseljevanje Slovencev v 19. stoletju in v obdobju do začetka druge svetovne vojne. Poglavje o izseljevanju Slovencev zunaj državnih meja je le del neobjavljene avtorjeve študije o migracijskih gibanjih na slovenskem v 19. in 20. stoletju.