22 / 2005
Maša Mikola

MEJE MULTIKULTURNE KOMUNIKACIJE: ETNIČNO-SIMBOLNE REPREZENTACIJE V AVSTRALSKEM PROSTORUIZVLEČEK
Multikulturna komunikacija med heterogenimi in diferenciranimi etničnimi skupinami deluje v kulturno raznolikem okolju na podlagi poenostavljenih etničnih simbolov. Etnični simboli se navadno prek množičnih medijev vgrajujejo tako v zavest pripadnikov etničnih skupin kot tudi večinske, mainstream družbe. Avstralski multietnični prostor s politiko multikulturalizma in z odpiranjem prostora javni reprezentaciji etničnih skupin gradi fragmentirano etnično okolje. V njem lahko na eni strani sledimo postopni in vse večji integraciji nekaterih začetnih priseljenskih skupin (in njihovih potomcev) v avstralsko okolje, na drugi strani pa vse večji marginalizaciji nekaterih drugih, novejših priseljenih etničnih skupin (in njihovih potomcev). Etnično okolje s simbolno reprezentacijo posameznih etničnosti še vedno deluje podobno, kot je delovalo v preteklosti; to je na podlagi asimilatorne logike, ki razlikuje med nami in tistimi, ki so »tuji in drugačni«.

V avstralskem multikulturnem prostoru komunikacija med etničnimi skupinami in večino velikokrat poteka le v eni smeri, tudi mediji pogosto usmerjajo svoj pogled le od manjšine k večini in tako ne uspejo doseči celotnega multikulturnega spektra. Vidna je dvojnost medijskih reprezentacij, ki izzovejo stereotipne etnične podobe na dveh ravneh: prva je dobra, druga slaba, prva bolj pozitivna, druga bolj negativna. Dvojnost v medijskem posredovanju etničnih podob lahko opazimo celo pri reprezentacijah ene same etničnosti. Temu smo v sodobni avstralski družbi priče predvsem pri posameznih etničnih skupinah, priseljenih iz azijskega prostora.
Slovenska kultura je bila v avstralskem okolju vselej (vsaj v večji meri) v pozitivnem vrednotnem polju evropejskega priseljevanja, čeprav so se posamezniki zaradi svoje relativne »nevidnosti« in »številčne majhnosti« skozi čas zmeraj lahko, po svoji volji ali ne, premikali tako med posameznimi etničnimi skupinami kot tudi med etničnimi skupinami in večinsko družbo. Kljub temu da lahko na eni strani govorimo o heterogenosti etničnih reprezentacij v multikulturnem prostoru, lahko na drugi strani sledimo tudi postopni homogenizaciji nekaterih etničnih skupin. Tako kljub etnični diverzifikaciji v etnično mešanem in globalnem prostoru nastajajo etnične podobe, ki so multikulturne in prav zaradi svoje mešanosti in večpomenskosti postajajo med seboj vse bolj povezane in homogene.