29 / 2009
Andrej Vovko

Knjižne ocene: Janja Žitnik Serafin, Večkulturna Slovenija. Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru, Založba ZRC, Ljubljana, 2008, 314 str.Delo znanstvene svetnice na Inštitutu za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU dr. Janje Žitnik Serafin z naslovom Večkulturna Slovenija in podnaslovom Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru obravnava nekatera izrazito aktualna vprašanja slovenske izseljenske in priseljenske problematike. V središču avtoričinega zanimanja sta predvsem vprašanji, kako lahko plodnejše medsebojno povezovanje slovenskih izseljencev v različnih delih sveta, zlasti povezovanje na področju njihove kulturne in umetniške ustvarjalnosti, pripomore k nadaljnjemu ohranjanju njihove narodne in kulturne zavesti ter kakšno vlogo lahko pri tem odigra posodobitev strategij Republike Slovenije na področju krepitve vezi s slovenskimi izseljenci. Delo uveljavljene in priznane raziskovalke vprašanj slovenskega izseljenstva, predvsem pa izseljenske književnosti, ne odraža samo avtoričinega izredno temeljitega in podrobnega poznavanja obravnavane problematike, temveč tudi njeno poudarjen.