38 / 2013
Mari Korpela

Marginalno mobilni? Ranljivi življenjski stili med zahodnjaki v GoiIZVLEČEK

Naraščajoče število zahodnjakov oblikuje življenjski stil periodičnega preživljanja daljših obdobij v indijski Goi. Pričujoči članek tovrstni pojav obravnava skozi očišče marginalne mobilnosti. Pri tem se osredotoča na težave, ki jih od prevladujočih sedentarnih norm odstopajoči življenjski stil prinaša posameznikom. Članek pokaže, da transnacionalni mobilni življenjski stil zahodnjakov v Goi vključuje različne ranljivosti, na primer osebne težave, status uradnega bivališča, pridobivanje vise, izobrazba otrok. Prispevek temelji na obsežni etnografski raziskavi.

KLJUČNE BESEDE: marginalna mobilnost, sedentarne norme, Indija