45 / 2017
Mojca Pajnik

Medijsko-politični paralelizem: legitimizacija migracijske politike na primeru komentarja v časopisu »Delo«



Avtorica v članku izhaja iz teze, da metaprocesi medijatizacije medijsko delovanje definirajo do mere, ko se »medijska logika« prilagodi politični agendi. Tezo preverja s kvalitativno analizo novinarskih komentarjev o evropski migracijski politiki, objavljenih v časopisu Delo (avgust–december 2015). Analiza pokaže, da je najbolj razpoznavna značilnost novinarskih komentarjev, da v problematiziranju evropske migracijske politike kot rešitev predlagajo iste migracijske politike (kvotni sistem, schengenski sistem, bilateralne dogovore med državami idr.). Ugotavlja, da se migracijske politike legitimizirajo s pomočjo komentatorstva, ki izpušča refleksijo nevladnih virov in se v veliki meri utemeljuje na evrocentričnem zamišljanju Evrope.
KLJUČNE BESEDE: migracijska politika, schengen, kvotni sistem, Evropa, novinarski komentar