51 / 2020
Milan Mrđenović

Odmevi Adamičevih del v ameriškem in slovenskem časopisju med letoma 1931 in 1934Članek prikazuje odzive ameriških in slovenskih časnikov, tednikov, mesečnikov in drugih poročil na Adamičeve prve tri knjige, ki so v ZDA izšle med letoma 1931 in 1934. Avtor v članku obravnava tako pozitivne kot negativne kritike njegovih del, pri čemer si pomaga z Adamičevimi knjigami, s spomini, korespondenco in strokovnimi članki, ki so se ukvarjali z njegovima pisanjem in delovanjem. Primerja odzive bralcev in jih sooča z relevantnimi spoznanji in zgodovinskimi dejstvi ter dostopnim arhivskim gradivom. Članek prikaže, kako se je Adamič na začetku literarnega razvoja počasi spreminjal v poznavalca priseljenskih tematik.
KLJUČNE BESEDE: Louis Adamič, priseljenske teme, recenzije, časopisi, izseljenstvo