51 / 2020
Leonora Flis

Družbeni angažma in multikulturalizem v literarnem novinarstvu in dokumentarni prozi Louisa AdamičaČlanek se osredotoča na besedila Louisa Adamiča, ki s pomočjo pristopov literarnega novinarstva oblikujejo avtentični, hkratno subjektivni in zgodovinsko preverljivi diskurz opisovanja tako aktualnih kot preteklih dogodkov in Adamiča uspešno postavljajo ob bok širše prepoznavnim imenom literarnega novinarstva. Članek pojasni lastnosti literarnega žurnalizma ter identificira poteze tega žanra v tistih Adamičevih besedilih, ki še zlasti jasno izražajo multikulturalistično kritiko homogenizirajočih vplivov prevladujočih kultur in izkazujejo močno socialno agendo (Dinamit, Smeh v džungli, Moja Amerika, Vrnitev v rodni kraj in Narod narodov).
KLJUČNE BESEDE: Louis Adamič, literarno novinarstvo, multikulturalizem, družbeni angažma, migracija


Več ...