29 / 2009
Janja Žitnik Serafin

Tematski razpon, preoblikovanje spomina in kulturna identiteta v delih Leva DetelePrispevek prinaša tematsko in slogovno analizo Detelovih novejših leposlovnih del (poezije in romana), ki jih je objavil v knjižni obliki v preteklem desetletju (1999–2008). Avtorica v nadaljevanju obravnava nekatere specifike izseljenske/priseljenske literarne produkcije, ki se navezujejo na spomin in kulturno identiteto. Zanima jo, katere od teh specifik je mogoče zaslediti tudi v Detelovem opusu in katere so tiste, ki za njegova dela niso značilne. Prisotnost prvih in odsotnost drugih pojasnjuje s pisateljevo družbeno-kulturno vlogo.
KLJUČNE BESEDE: slovenska književnost, izseljenska/priseljenska književnost, Lev Detela, pripovedna tehnika, poezija, družbeno-kulturna vloga pisatelja