2-3 / 1992

Dve domovini


Članki


ANDREJ VOVKO: Uvodna beseda

PETER J. RACHLEFF: Hrvaška bratska zveza, Zajedničar in druga generacija

HENRY A. CHRISTIAN: Angleški del Prosvete: splošne "udarne" novice in nikoli s takim namenom.

KATHRYN KOOP: Novi priseljenci in priseljenski tisk na področju New Yorka

MIHAEL KUZMIČ: Amerikanski Slovencov glas

ROZINA ŠVENT: Tiski slovenskih beguncev v taboriščih v Avstriji in Italiji

IGOR MAVER: Slovenska izseljenska književnost v postmodernem svetu: vzpon multikulturalnosti in multietničnosti v Avstraliji, Združenih državah Amerike in Kanadi

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Pregled dosedanjih (slovenskih) socioloških raziskav o slovenski izseljenski problematiki v Evropi od leta 1945 dalje

JANEZ STANONIK: Predzgodovina slovenskega časnikarstva v ZDA

M. MARK STOLARIK: Slovaški tisk v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju sposebnim poudarkom na slovaško-ameriškem tisku

ALEŠ BRECELJ: Slovenski etnični tisk v Argentini do druge svetovne vojne

IRENE MISLEJ: Slovenski tisk v Argentini po drugi svetovni vojni

MAJDA KODRIČ: Časopisje kot vez med vodstvom in bazo etnične podporne organizacije: soočanje s položajem članstva druge generacije v glasilih kranjsko slovenske katoliške jednote

ANDREJ ROT: Slovenski tisk v Argentini po drugi svetovni vojni

RUDOLF M. SUSEL: Poslanstvo in vloga časopisa Ameriška Domovina v zgodovini ameriških Slovencev, 1919-1991

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Publicistična dejavnost Louisa Adamiča

MARJAN DRNOVŠEK: Izseljensko in drugo časopisje med Slovenci v zahodni Evropi do leta 1940

BREDA ČEBULJ SAJKO: Raziskave o Slovencih v Avstraliji

ANDREJ VOVKO: Slovenski begunci v Avstriji v luči časopisa Domači glasovi

RADO GENORIO: Slovenski tisk v Kanadi

MATJAŽ KLEMENČIČ: Volitve za člane mestnega sveta v Clevelandu in clevelandski Slovenci

DARKO FRIŠ: Delovanje šolskih sester kongregacije Sv. Frančiška Asiškega- Kristusa Kralja v ZDA med letoma 1909 in 1915

LEOPOLDINA PLUT-PREGELJ: Katoliški šolski sistem v Združenih državah Amerike in ustanavljanje osnovnih šol pri slovenskih župnijah (1895-1941)

BREDA ČEBULJ SAJKO: Marjan Drnovšek, Pot slovenskih izseljencev na tuje od Ljubljane do Ellis Islanda - Otoka solza v New Yorku: 1880 – 1924, Ljubljana, Mladika, 1991, 244 str.

BREDA ČEBULJ SAJKO: Ocena - Jurij Zalokar, Mavrična kača, Radovljica, Didakta, 1990, 135 str.

MARJAN DRNOVŠEK: Ocena - Breda Čebulj-Sajko: Med srečo in svobodo. Avstralski Slovenci o sebi. Ljubljana: samozaložba, 1992, 251 str.