33 / 2011
Marina Perić Kaselj

Etnična identiteta Hrvatov v Švici: sistematizacija in analiza aktivnosti in delovanja hrvaških etničnih društevPomemben vidik v preučevanju migracij je tudi raziskovanje etničnih društev v državah imigracije. Etnična društva ne le oblikujejo dejavnosti in identiteto migrantov, temveč vplivajo tudi na integracijo migrantov v družbo gostiteljico. Prispevek govori o migracijah Hrvatov (Jugoslovanov) v Švico in etnični identiteti hrvaških migrantov v Švici z vidika družbene organizacije (z aktivnostmi in delovanjem različnih hrvaških etničnih društev) v obdobjih, ko je bila Hrvaška v sklopu SFRJ. Poskušali bomo poudariti specifi čni družbeni kontekst in socio-kulturne razlike pri hrvaških migrantih glede na različna obdobja in vzroke izseljevanja, s tem pa tudi različne oblike in intenziteto etničnega organiziranja ter vplive hrvaških etničnih društev na ohranjanje etnične identitete in integracijo v imigrantsko švicarsko družbo.
KLJUČNE BESEDE: migracija, hrvaški migranti, družbena organizacija, Hrvati v Švici, hrvaška etnična društva, etnična identiteta