52 / 2020
Sofia Morales, Julija Söhnholz

Sodelovati in biti zraven: Bežen vpogled v prostorsko participacijo mlajših odraslih priseljencev v javnih prostorih OldenburgaAnaliza rabe urbanega prostora pri integraciji mladih priseljencev postaja raziskovalno področje z velikim potencialom za implementacijo integracijskih politik in oblikovanje urbanega prostora. Trenutne raziskave tega področja se v Nemčiji osredotočajo na velika mesta, pričujoča študija pa prinaša vpogled v kontekst srednje velikega mesta. V njej se avtorici sprašujeta, kako mlajši odrasli priseljenci sodelujejo v javnih prostorih Oldenburga. Rezultati petih intervjujev kažejo, da je mestno središče povezano predvsem s potrošništvom in socialnimi stiki v poljavnih prostorih. Udeleženci ankete le redko uporabljajo javne mestne prostore; ljubše so jim zelene parkovne površine na obrobju mesta. 
KLJUČNE BESEDE: participacija, javni prostor, mladi priseljenci, srednje veliko mesto, zelene površine


Več ...