15 / 2002
Monika Zulauf

Delovne migracije Vzhod-Zahod in integracija: trendi in izgledi za zdravstvene delavceIZVLEČEK
Svoboda gibanja ljudi je bila predmet razprav med EU in novimi potencialnimi članicami. Začasne delovne pogodbe za delavce iz Srednje in Vzhodne Evrope (CEE) so bile na voljo že vse od kasnih osemdesetih let. Ta ponudba odpira legalno pot v trg delovne sile držav EU za priseljence iz držav CEE v obdobju tranzicije. To poglavje raziskuje različne faktorje in procese, ki vplivajo na profesionalno vključevanje zdravstvenih delavcev iz Češke, Poljske v Veliki Britaniji in Nemčiji. Njihov sedanji in potencialni zaposlitveni položaj je obravnavan v odnosu na povpraševanje ter ponudbo za takšnimi zaposlitvami, legalni okvir tega trga dela, uvajanje v samo delo in proces reguliranja takšnih procesov ter profesionalno vlogo in delovno organizacijo v njem. V poglavju se napoveduje, da bo povpraševanje po specialni kvalifikaciji in visoki izobrazbi pri delu v mnogih državah EU lahko vodila v širitev zaposlitvenih priložnosti za priseljence iz držav CCE v naslednjih letih. Zagovarja se stališče večje konvergence pri izdajanju dovoljenj začasnih zaposlitev med državami članicami EU, v prid pridobivanja višje stopnje zaščite zaposlenih in pravičnejše obravnave začasnih priseljencev s takšnimi delovnimi dovoljenji.