54 / 2021
Sonila Danaj, Erka Çaro

Mobilnost znotraj EU: Zaposlitvene in socialnozdravstvene izkušnje začasnih delavcev iz EU v Veliki BritanijiČlanek obravnava mobilnost začasnih delavcev iz EU in vpliv transnacionalne začasne mobilnosti na njihov uspeh na trgu dela ter dostop do socialnih pravic in ugodnosti. Izkušnje začasnih migrantov iz EU na delu v Združenem kraljestvu kažejo, da je zanje dostop do trga dela in socialnega skrbstva v državi gostiteljici kljub deklarativni brezmejnosti evropskega trga dela odvisen od njihovega zaposlitvenega statusa in upravičenosti do socialne pomoči, kar vse vodi v delavsko prekarnost. V zvezi z dostopom do delavskih in socialnih pravic so izkušnje začasnih delavcev iz EU zaznamovane z zaposlitveno negotovostjo in neenakopravnostjo, ki se bosta zaradi izstopa Velike Britanije iz Evropske unije le še povečevali. 
KLJUČNE BESEDE: Evropska unija, začasni migrantski delavci, delavske pravice, socialne pravice, Združeno kraljestvo


Več ...