27 / 2008
Hannes Grandits

Dinamika socialističnega oblikovanja nacij: Kratkotrajni program promocije jugoslovanske nacionalne identitete in nekateri primerjalni vidikiPrispevek s historičnega vidika obravnava politike oblikovanja nacij v socialistični Jugoslaviji in dialektiko med jugoslovansko nacionalno identiteto in nacionalnimi identitetami, ki so bile oblikovane ali podpirane v posameznih republikah federativne države.
KLJUČNE BESEDE: oblikovanje nacij, socializem, Jugoslavija