15 / 2002
Ann-Katrin Backlund

Zakaj se povečujejo ovire pri vstopu na trg delovne sile? : Analiza procesa izključevanja priseljencev na švedskem trgu delovne sileIZVLEČEK
Razlike v stopnji brezposelnosti med domačim ter priseljenim delom prebivalcev so značilnost povsod v Evropi. Te razlike so posebno velike na Švedskem. Predstavljeni rezultati so plod dveh raziskav na delovnih mestih, ki so po tradiciji zaposlovala večje število manj kvalificiranih priseljencev in kjer se beleži upad. Predpostavlja se, da je vzroke za to izključevanje iz dela moč iskati v tehnoloških in organizacijskih spremembah teh dejavnosti. Te spremembe so na Švedskem izvedene hitreje in bolj korenito, kot v drugih državah Evropske skupnosti. Stališča in vrednote, ki so zaokrožene pod terminom “Švedski model delovnega življenja”, so postale strategija za sistemsko izključevanje delovnih potencialov imigrantov.