9 / 1998
Jurij Zalokar

Nostalgija in opus Johanna Christopha BiernatzkegaPisec razpravlja o negativnih in pozitivnih reakcijah na nostalgijo. Ustvarjalni vidik ponazarja z literarnim opusom in religiozno misijo J.C Biernatzkega (1795 - 1840), nemškega pesnika, pisatelja in pastorja poljskega porekla. Kot emigrant tretje generacije je še vedno globoko občutil nostalgijo po Poljski, domovini njegovega starega očeta. Vendar je uspel, de je prodrl globje v svojo bolečino in našel rešitev v realizaciji združujočega bistva življenja.