31 / 2010
Sarah Lunaček

Potovanje pomenov tuareškega zagrinjala skozi različne socialne kontekstePrispevek obravnava spremembe v pomenih in tuareškega 'zagrinjala', taglmust, do katerih je prišlo zaradi politične marginalizacije Tuaregov, sprememb v razmerjih med socialnimi kategorijami, selitev v urbana okolja in turizma. Avtorica ugotavlja, da taglmust ostaja tako za zunanji svet kot za Tuarege same simbol tuareškosti. V vsakdanjih rabah je njegova funkcija vse manj povezana z uravnavanjem odnosov med sorodniki in vse bolj z etnično identiteto, ki se izraža tudi z njegovo estetsko funkcijo. Tako kot obleka nasploh ima dinamično funkcijo identitetnega izrekanja v različnih kontekstih.
KLJUČNE BESEDE: Tuaregi, zagrinjalo, identiteta, družbene spremembe