4 / 1993

Dve domovini


Članki


MARJAN DRNOVŠEK: Uvodne misli

MARJAN DRNOVŠEK: Načrti in rezultati raziskovanja slovenskega izseljenstva do leta 1941 - s posebnim poudarkom na izseljevanju v Ameriko do prve svetovne vojne

MATJAŽ KLEMENČIČ: Dosežki in načrti v raziskovanju slovenskega izseljenstva po znanstvenih disciplinah po letu 1945

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Literarno zgodovinske raziskave slovenske izseljenske književnosti

BREDA ČEBULJ SAJKO: Pregled dosedanjega etnološkega raziskovanja slovenskega izseljenstva

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Izseljenci v luči slovenske sociologije

NADA ŠABEC: Sociolingvistične raziskave slovenskega izseljenstva

JANEZ MALAČIČ: Nekatera aktualna vprašanja demografskega in ekonomskega vidika raziskovanja slovenskega izseljenstva

VERA KRŽIŠNIK-BUKIČ: Diskusija - Proučevanje Slovencev v prostoru bivše Jugoslavije: stanje in načrti

MIHAEL KUZMIČ: Diskusija - Dosedanje delo in načrti raziskovanja prekmurskih izseljencev v Betlehemu

MOJCA RAVNIK: Diskusija - Družina, sorodstvo in izseljenstvo

BARBARA SUŠA: Diskusija - Pogledi na književnost Slovencev v Avstraliji

MILICA TREBŠE-ŠTOLFA: Diskusija - Evidentiranje arhivskega gradiva pri društvih slovenskih izseljencev

BREDA ČEBULJ SAJKO: Diskusija - Konkretno o ohranjanju in urejanju izseljenskega arhivskega gradiva

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Diskusija - Nekaj izhodišč za prihodnje raziskave slovenske izseljenske književnosti

JANEZ MALAČIČ: Demografski prehod, emigracija in dolgoročni ekonomski razvoj - države z največjo emigracijo v Evropi

PETER KLINAR: Sodobne evropske migracije in Slovenija

DENIS PONIŽ: Vrednote zdomske literature

MAJDA KODRIČ: Drugo srečanje raziskovalcev izseljenstva Opčine 8. 10. 1993

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Raziskovanje slovenskega izseljenstva: pogoji in kriteriji