36 / 2012
Tanja Žigon

Dunajčanka v Ljubljani: Medkulturno delovanje Hedwig pl. Radics-KaltenbrunnerIZVLEČEK

Prispevek na podlagi arhivskih in časopisnih virov prikazuje življenje in delo publicistke, urednice, kritičarke in družbeno angažirane Hedwig pl. Radics-Kaltenbrunner (1845–1919). Mladost je preživela na Dunaju, drugo polovico svojega življenja pa v Ljubljani, zato je v ospredju vprašanje, v kolikšni meri so njene dunajske izkušnje in drugi evropski vzori vplivali na njeno delovanje na Kranjskem. Prispevek ovrednoti in opredeli pomen medkulturnih vezi, ki jih je stkala z vidnimi osebnostmi po Evropi, ter »pozabljeno« ustvarjalko umešča v slovensko kulturno zgodovino.

KLJUČNE BESEDE: Hedwig pl. Radics-Kaltenbrunner, kulturna sovplivanja, kulturna in literarna zgodovina, evropski vplivi