32 / 2010
Natalija Vrečer

Poklicno izobraževanje in mobilnost, povezana z zaposlovanjem ter migracijamiČlanek je rezultat analize literature o poklicnem izobraževanju in mobilnosti, povezani z zaposlovanjem in migracijami v Sloveniji. Analizirana je bila literatura, ki je izšla med letoma 2004 in 2010, s posebnim poudarkom na slovenskih avtorjih. V Sloveniji tema poklicnega izobraževanja in mobilnosti, povezane z zaposlovanjem in migracijami, ni raziskana. Rezultati raziskav pa kažejo na to, da Slovenija zaradi staranja prebivalstva potrebuje migrante. Slednji se v Sloveniji v glavnem zaposlujejo na manj cenjenih in slabo plačanih delovnih mestih. Rezultati raziskave kažejo na to, da je za Slovenijo značilna nizka mobilnost. Da bi dosegli razvoj, moramo v sodobnih družbah, tako tudi v Sloveniji, spodbujati geografsko in poklicno mobilnost. V članku izhajamo iz trditve, da se mora, ker je Slovenija multikulturna družba, poklicno izobraževanje razvijati kot večkulturno izobraževanje.
KLJUČNE BESEDE: poklicno izobraževanje, mobilnost, migracije, večkulturno izobraževanje