56 / 2022
Bilesha Weeraratne

Delavci migranti in pandemija bolezni Covid-19: primer Šrilančanov v tujiniPandemija bolezni Covid-19 je razkrila nepravične in ranljive razmere, v katerih živijo delavci migranti. Članek na primeru izkušenj migrantskih delavcev iz Šrilanke proučuje stvarnost delavcev migrantov, ki so med pandemijo ostali ujeti v tujini, za oblikovanje boljših politik in okvirov za izboljšanje njihovega položaja. V študiji so bili uporabljeni tako kvalitativni kot kvantitativni podatki zbrani pri migrantskih delavcih iz Šrilanke. Z analizo mnogovrstnih izkušenj migrantov na delu v tujini med pandemijo koronavirusa so bili v smislu posledic za zaposlitev ter socialnih in psiholoških izkušenj pridobljeni mešani podatki. Na eni strani so bile prisotne pozitivne, na strugi strani pa negativne, ki jim je treba posvetiti dodatno pozornost.
Ključne besede: migracije, pandemija, Covid-19, pravice migrantov


Več ...