26 / 2007
Vladka Tucovič

Knjižne ocene - Irvin Lukežić, Fluminensia Slovenica, Izdavački centar Rijeka in Kulturno-prosvetno društvo Bazovica, Reka, 2007, 307 str.Potem ko so leta 2006 izšle tri slovenske publikacije o Slovencih na Hrvaškem oz. o hrvaško-slovenskih kulturnih stikih: zbornik referatov s posveta Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem slovenci na Hrvaškem – dediščina in sedanjost, zbornik prispevkov Slovenskega slavističnega kongresa v Zagrebu Preseganje meje in razstavni katalog Ustvarjalci dveh kultur/stvaratelji dviju kultura z razstave o slovenskem in hrvaškem knjižničnem fondu zagrebške Nacionalne i sveučilišne knjižnice ter ljubljanske Narodne in univerzitetne knjižnice, je letos izšla še hrvaška knjiga (s povzetkoma v slovenščini in italijanščini) s tovrstno tematiko, in sicer o Slovencih na Reki in reško-slovenskih vezeh. Gre za Fluminensio slovenico, monografijo Irvina Lukežića (roj. 1961), rednega profesorja za hrvaško književnost na Oddelku za kroatistiko reške filozofske fakultete. Naključje je hotelo, da je obsežno in bogato ilustrirano delo s finančno pomočjo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Odseka mestne uprave za kulturo mestne občine Reka izšlo prav v času 60-letnice ustanovitve združenja Slovencev na Reki, Kulturnoprosvetnega društva Bazovica.


Več ...