5 / 1994
Darko Friš

Jugoslovanska katoliška jednota (1898-1920)Jugoslovanska katoliška jednota je nastala leta 1898, Minnesota. Ustanovili so jo člani dveh bivših krajevnih društev najstarejše slovenske bratske podporne organizacije Kranjske slovenske katoliške jednote. Avtorja je zanimala predvsem organiziranost Jednote in njen razvoj na glavnih zborovanjih.