4 / 1993
Nada Šabec

Sociolingvistične raziskave slovenskega izseljenstvaAvtorica predstavi dosedanje dosežke v raziskovanju slovenskega izseljenstva  na področju sociolingvistike in nakaže smeri bodočega razvoja. Stična točka  med sociolingvistiko in izseljenstvom je proučevanje dvo- oz. večjezičnosti, v  našem primeru stika med slovenščino in dominantnim jezikom države  priselitve. Poleg kritičnega ovrednotenja dosedanjih raziskav (npr. R. L.  Lenčka, F. J. Kessa, J. Paternosta in drugih) je avtorica podrobno  spregovorila o svojem delu.


Več ...