5 / 1994
Marjan Drnovšek

Množično izseljevanje in SlovenciAvtor sintetično povzema rezultate lastnih raziskav o množičnem izseljevanju Slovencev v zadnjih desetletjih 19. stoletja in do izbruha prve svetovne vojne. Na kratko obdela naslednja vprašanja: opredelitev izseljenca, demografski aspekt izseljevanja, trajnost odsotnosti, smer (predvsem v Združene države), vzroke izseljevanja (poleg ekonomskega navaja tudi ostale, na primer beg pred služenjem vojaškega roka in tako dalje), odmevnost množičnega odhajanja v javnosti, pot izseljencev od doma do Ellis Islanda. Krajša verzija razprave je objavljena v zborniku 27. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, Ljubljana 1994.