43 / 2016
Asja Pehar

Dejavniki socialne integracije priseljencev v Španiji med teorijo in prakso: primer mesta Jerez de la FronteraIZVLEČEK
Španija je vedno zavzemala velik del mednarodnih migracijskih tokov. Najsi bo to odseljevanje ali priseljevanje, veliko Špancev je svoj dom našlo v tujini, prav tako pa je Španija postala nov dom za držav­ljane mnogih držav, pri čemer se pričujoča raziskava osredotoča na slednje. Članek preučuje špansko priseljensko zakonodajo in integracijo priseljencev. Pri tem se predvsem posveča dejavnikom socialne vključenosti in uspešnosti integracije v špansko družbo. Jedro predstavlja analiza rezultatov desetih poglobljenih intervjujev s priseljenci različnih kulturnih in narodnostnih ozadij, pri čemer vsi vprašani prebivajo v mestu Jerez de la Frontera. Dodatno so predstavljeni rezultati analize treh poglobljenih intervjujev z zaposlenimi, ki delajo s priseljenci. Večina slednjih pride pripravljenih. V Španiji že imajo prijatelje ali sorodnike, ki jih podpirajo finančno, pri pridobivanju bivalnih in delovnih dovoljenj ter jim tako pomagajo pri vključevanju v družbo in pri iskanju dela. 
KLJUČNE BESEDE: španska priseljenska zakonodaja, integracija priseljencev, razlogi za migracije, Jerez de la Frontera, poglobljeni intervjuji


Več ...