49 / 2019
Neža Čebron Lipovec

Povojni urbanizem ob sporni meji: Nekaj opažanj o Kopru/Capodistria in Trstu/ TriestePrispevek predstavlja opažanja iz nedavne arhitekturnozgodovinske raziskave o povojni izgradnji slovenskih obmorskih mest. Osredotoča se na urbanistične koncepte, s katerimi je bila oblikovana »slovenska obala« in ki so spremljali proces migracij. Rešitve na slovenski strani so z ozirom na širši zgodovinski okvir primerjane s sočasnimi urbanističnimi načrti za Trst. Poudarjeni so izbrani posegi v »etnično čiste« lokacije (ezulski borghi na tržaškem kraškem robu; pozidava beneškega Kopra), hkrati pa primerjani pristopi v oblikovanju novih mestnih predelov ter dveh simbolnih prostorov reprezentacij na obeh straneh meje.
KLJUČNE BESEDE: povojni urbanizem, simbolno označevanje prostora, Koper/Capodistria Trst/Trieste, meja


Več ...