38 / 2013

Dve domovini


Članki


ŠPELA KALČIĆ, MARKO JUNTUNEN, NATAŠA ROGELJA: Marginalna mobilnost: Hevristično orodje za primerjalni študij sodobnih mobilnosti

MARKO JUNTUNEN: Urejanje mobilnih življenj: Marginalizirani Maročani v transnacionalnem prostoru

ŠPELA KALČIĆ: Med nomade: Novi mobilni življenjski stili med Evropejci

MARI KORPELA: Marginalno mobilni? Ranljivi življenjski stili med zahodnjaki v Goi

INES KOHL: Vagabundi ali elite? Tuaregi, moderni nomadi na poti

ALENKA JANKO SPREIZER: Romi, Cigani popotniki, ljudje potovanja: Ljudje, ki potujejo?

SANJA CUKUT KRILIĆ: Obravnava staranja v migracijskih študijah in socialni gerontologiji

JURIJ KOČAR: Podnebne selitve v okraju Shyamnagar v Bangladešu

MIHA ZOBEC: Nekateri aspekti vključevanja v argentinsko družbo skozi prizmo izseljenske korespondence

METKA LOKAR: Zelen kot Slovenija in rdeč kot ljubezen: Slovenski jezik med Slovenci v prostoru nekdanje Jugoslavije

FRANC CANKAR, TOMI DEUTSCH, OLGA DEČMAN DOBRNJIČ, STANKA SETNIKAR CANKAR: Izobraževanje otrok migrantov v mednarodnem programu osnovne šole: Primerjava s slovensko osnovno šolo

BARBARA GORNIK: Knjižna ocena - Zorana Medarić, Mateja Sedmak (ur. / eds.), Children’s Voices: Interethnic Violence in the School Environment, Annales, Koper, 2012