17 / 2003

Dve domovini


Članki


MARJAN DRNOVŠEK: Izseljevanje Slovenk iz zgodovinskega vidika

IRENA MILANIČ: Slovenskoameriške pisateljice in pesnice v tridesetih letih 20. stoletja med literaturo in družbeno angažiranostjo

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Zgodbe slovenskih žensk iz Amerike

JERNEJ MLEKUŽ: "Mali" prispevek k vprašanjem "povratništva": življenski pripovedi migrantov povratnikov iz Beneške Slovenije - potovanji brez vrnitve?

MICHAEL M. POMEDLI: Očipvejci in škof Baraga: Vzajemni vplivi skozi spovednico