34 / 2011
Mojca Vah Jevšnik

Migracije, socialna politika in socialno delo: Uvod v tematski sklopIZVLEČEK
K prepletu tematik kot so migracije, socialna politika in socialno delo, lahko pristopamo z različnimipristopi in na različne načine. Avtorica ponudi nekaj usmeritev za raziskovanje tega relativno novegamultidisciplinarnega področja, ki jim lahko sledijo tako raziskovalci kot oblikovalci politik, in predstavinekaj specifi čnih in perečih problematik, ki jih srečujemo v času globalizacije, strukturnih spremembsistemov blaginje in (ekonomske) kompetitivnosti med posameznimi državami in regijami sveta.
KLJUČNE BESEDE: migracije, socialna politika, socialno delo, država blaginje


Več ...