25 / 2007

Dve domovini


Članki


MARKO ZAJC: Problem »pripadnosti« Žumberčanov in Marindolcev v desetletjih pred razpustom Vojne krajine 1881 in po njem

DAMIR JOSIPOVIČ: Žumberk: meja, etničnost, veroizpoved, rodnost in migracije prebivalstva – demogeografska analiza

PETER REPOLUSK: Nekatere demografske značilnosti grkokatoliških Žumberčanov v Sloveniji

JASNA ČAPO ŽMEGAČ: Povratak na granicu: migracijska iskustva u trokutu Hrvatska-NjemačkaSlovenija

DUŠKA KNEŽEVIĆ HOČEVAR: Ali se Žumberčani večinoma poročajo med seboj? Primer župnije v Radatovićih

IRENA ROŽMAN: Poročne strategije župljanov Velikih Brusnic izpod Gorjancev pri Novem mestu

MARJAN DRNOVŠEK: Krekova Vestfalska pisma: socialno-ekonomski pogledi in izseljenstvo

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Normativni vidiki in delovne razmere za migrante v Zvezni republiki Nemčiji

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Izseljenska književnost in časopisje: zgovorne statistike

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Marie Prisland – njena vloga pri ohranjanju slovenske kulture in tradicije med slovenskimi izseljenci v Združenih državah Amerike

KSENIJA ŠABEC: Etnične, regionalne in nacionalne identitete v kontekstu evropskega čezmejnega sodelovanja: Študija primera Italijanske narodne skupnosti v Slovenski Istri

REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ: Način življenja hrvatskog iseljeničkog korpusa u Australiji: iskustva, mišljenja i stavovi mladih australskih Hrvata

MAŠA MIKOLA: Tih opazovalec v nemem prostoru: etnografija danes

NEŽA FLORJANČIČ: Vprašanje identitete v magrebski književnosti