35 / 2012
Jernej Pikalo

Državljanstvo kot metaforaIZVLEČEK

Članek analizira uporabo metafor pri zamišljanju različnih oblik državljanstva. Konvencionalni način preučevanja metafor državljana in državljanstva v različnih kontekstih zamenja z novim raziskovalnim pogledom: odnosi državljana kot metafore. V prvem delu članek očrta pet teoretskih in metodoloških za študij metafor relevantnih opažanj. V drugem delu pa prikazuje kompleksnost sprememb v metaforičnih konceptualizacijah državljanstva v dobi globalizacije, od organskih do telesnih, mehanicističnih, večnivojskih (regionalnih, globalnih, družbenih, seksualnih itn.).

KLJUČNE BESEDE: državljanstvo, metafore, spremembe pri državljanstvu, doba globalizacije


Več ...