30 / 2009
Irena Gantar Godina

»Žensko znanstveno delo je za človeško družbo namreč brez vsake koristi…« Slovenske izobraženke in umetnice med ožjo in širšo domovino (do 1921)Prispevek govori o slovenskih izobraženkah, ki so se ob koncu 19. in začetku 20. stoletja odločale za študij na tedaj edini ženskam odprti slovanski univerzi v Habsburški monarhiji, tj., češki Karlovi univerzi v Pragi.
KLJUČNE BESEDE: Slovenke-intelektualke, trajne in začasne izseljenke, umetnice, univerza, Praga