23 / 2006
Igor Maver

JOŽE ŽOHAR, IZSELJENSKI PESNIK IZ AVSTRALIJE IN NJEGOVA NOVA PESNIŠKA ZBIRKA OBIRANJE LIMON (2004)IZVLEČEK
Jože Žohar je emigriral v Avstralijo leta 1968 in je doslej v Sloveniji objavil tri samostojne pesniške zbirke, Aurora australis (1990), Veku bukev (1995) in Obiranje limon (2004). Članek opredeljuje pesnikovo značilno jezikovno eksperimentiranje, tematiko njegovih pesmi in ugotavlja, da je v vseh treh zbirkah najti močno prisotno specifično geografsko okolje, tako Prekmurja kot tudi avstralske pokrajine. Posebej v zadnji zbirki, ki je podrobneje obravnavana, se že kaže avtorjeva razpetost na dvoje »domov«, a ta obenem tudi ostaja brez prave pripetosti na katerega od njiju, kar je nasploh značilno za sodobno diasporično književnost.