2-3 / 1992
Rozina Švent

Tiski slovenskih beguncev v taboriščih v Avstriji in ItalijiPrispevek prikazuje publicistično dejavnost slovenskih beguncev v taboriščih v Avstriji in Italiji v letih 1945-1948. Predstavljene so posamezne publikacije in njihova vsebina. Avtorica daje večji poudarek periodičnim publikacijam, ker bolj neposredno izražajo doživljanje "begunske usode" in njihovo politično razpoloženje. Študija je nastala na osnovi gradiva, ki ga hrani NUK.